ห้างหุ้นส่วนคืออะไร

ห้างหุ้นส่วนหลายๆคนอาจจะคุ้นๆหู หากเปรียบเทียบกับบริษัทแล้ว อาจจะรู้จักบริษัทมากกว่าเพราะบริษัทมีชื่อเสียงมากในปัจจุบัน แต่ที่จริงแล้วห้างหุ้นส่วนก็มีลักษณะที่เด่นและแตกต่างกับบริษัทเหมือนกัน

ห้างหุ้นส่วนคืออะไร

ห้างหุ้นส่วนคือการที่บุคคลตั้งแต่สองคน ตกลงทำกิจการร่วมกันโดยประสงค์ที่จะแบ่งปันกำไร นิยามอันนี้ก็เป็นอันเดียวกับที่บริษัทใช้เหมือนกัน เพราะห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องมีการทำกิจการร่วมกันโดยประสงค์จะแบ่งปันกำไร หากทำกิจการโดยไม่แบ่งปันกำไร ก็ย่อมมิใช่ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนมีกี่แบบ

ห้างหุ้นส่วนจะมีอยู่ 2 แบบ คือห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจำกัด (ที่จริงจะมีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน แต่ไม่เป็นที่นิยม ขออนุญาตไม่กล่าวถึง) ซึ่งสองแบบนี้จะมีข้อแตกต่างกันต้องที่ความรับผิด ส่วนอย่างอื่นก็ยังคงใช้หลักการอันเดียวกัน

ลักษณะของห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนสามัญจะเป็นกรณีที่จัดตั้งห้างหุ้นส่วนโดยไม่ได้ไปจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ หากคุณกับเพื่อนอยากจะเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญก็เพียงแต่ตกลงทำกิจการเพื่อแบ่งปันกำไร แค่นี้เท่ากับว่าเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญแล้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญจะเป็นกรณีที่หุ้นส่วนทุกคนรับผิดในหนี้ของบริษัทโดยไม่จำกัดจำนวน หาก นาย ก กับ นาย ข หุ้นส่วน ไปสร้างหนี้มาจำนวน 2 ล้านบาท นาย ก กับ นาย ข ก็ต้องรับผิดในจำนวนหนี้ดังกล่าวมีหนี้สิบล้านก็ต้องรับผิด 10 ล้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะแบ่งหุ้นส่วนออกเป็นสองประเภทได้แก่ หุ้นส่วนที่รับผิดไม่จำกัดจำนวน กับหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด ซึ่งจะแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญตรงที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดมาเพิ่ม หากว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหนี้เกิดขึ้น ความรับผิดในหนี้ดังกล่าวหุ้นส่วนทุกคนย่อมต้องรับผิดทุกคน เพียงแต่จะรับผิดกันในจำนวนเท่าไหร่ หากเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด จำกัดความรับผิดไว้ 10,000 บาท หากห้างมีหนี้ก็รับผิดเพียงแค่ 10,000 บาท แต่ห้าเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด ต้องรับผิดเต็มยอดหนี้ โดยไม่จำกัดเลย แล้วหุ้นส่วนสองประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร โดยหลักแล้วผู้ที่ต้องรับผิดแบบไม่จำกัดก็ย่อมมีอำนาจที่จัดการห้างหุ้นส่วนได้ ส่วนพวกหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด ไม่มีอำนาจจัดการห้างแต่อย่างใด

ก็จบแล้วเรื่องห้างหุ้นส่วน หวังว่าเพื่อนๆคงพอเข้ามใจกันนะครับ