Tag Archives: สัญญายืมเงิน

Feed Subscription

สัญญายืมเงินมีกี่แบบ

สัญญายืมเงิน

วันนี้ผมจะมาพูดถึงสัญญายืมเงินกันนะครับ ดูๆไปแล้วเหมือนกันง่ายๆ แต่ตามกฎหมายแล้วถือว่าซับซ้อนเหมืิอนกันครับ สัญญายืมเงินมีกี่แบบ ยืมตามกฎหมายจะแบ่งการยืมออกเป็น 2 อย่างคือ ยืมใช้คงรูปกับยืมใช้สิ้นเปลือง ซึ่งจะแตกต่างกันที่ตัวทรัพย์ที่ให้ยืม หาโดยสภาพแล้วเป็นทรัพย์ที่ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น รถยนต์ โน๊ตบุ้ค จะเป็นทรัพย์ที่ใช้ไม่หมดไป อาจจะเสื่อมสภาพจากการยืมได้บ้างแต่ไม่หมดไป เปรียบเทียบกับการยืมเงิน ยืมข้าว ทรัพย์พวกนี้หากว่ายืมไปแล้ว ผู้ยืมจะใช้ทรัพย์นั้นหมดไปเลย แล้วผู้ยืมจะนำทรัพย์อันนั้น อันใหม่มาคืนแก่ผู้ให้ยืม นี่คือข้อแตกต่างระหว่างยืมใช้คงรูปกับยืมใช้สิ้นเปลือง Read More »